ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 45, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΤΗΛ/FAX: 2752 0 28590, MOB.: 6976 766733, http://www.argolidaonline.gr/HLEKTOR

 

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΙΣΥΡΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ